Info/gràfica
Diumenge 30/10/2021

L’art de la cistelleria: l’univers de les fibres vegetals es reivindica

La tradició va crear un cistell per a cada necessitat, però l’aparició del plàstic i les fibres sintètiques es va encarregar de fer-los desaparèixer. Arran de la crisi climàtica, aquest ofici ancestral, que s’ha adaptat a les necessitats actuals, s’ha convertit en un aliat indispensable per a un futur sostenible.

3 min
TWT L'art de la cistelleria

Escalfallits

S’utilitzava per escalfar el llit posant-hi a dins una cassola de terrissa plena de caliu.

Cistell de boletaire

Cistell de bolets

Una peça on s’apliquen dues tècniques tradicionals dels Països Catalans com el cul de queixal i la vora de tres ramals.

Xafardera

Es feia servir per anar al mercat. És ovalada i tapada amb dues tapadores per evitar les mirades encuriosides d’altres compradors.

Cistella de la compra

Cistell de pa i trago

Servia per portar el menjar al camp i poder fer un mos tot treballant.

Conillera

Cistella d’anar al mercat

Cove d’hortalà

o de flors

Panera de peix

Cistell pelapatates

Amb una part per a les peles i l’altra per a les patates pelades.

Cistell de patates

Cistell d’aviram

Cove de

pescar

Verdulera

Ouera

Cistella gran

Cistell dels ous

Cistell de fadrina

Cargoleres

Cistella llarga

o vigatana

Veremador

Cistell d’oferir

Solia estar fet de sarga pelada amb tapa i l’utilitzaven les cases que estaven de dol per portar alguna ofrena al capellà: cera o diners per dir misses.

Cistelló

Cove de verdura

Femeter

Baixet i de boca ampla, servia per transportar els fems al carro.

Cova de verema

Cistella d’embotits

Cove de forner

Pouaire

Es feia servir per desplaçar rocs i terres quan s’escuraven els pous. Per als objectes pesants se solien utilitzar els coves.

Panera de

la roba

Cove de la roba bruta

Carboner

Escalfallits

S’utilitzava per escalfar el llit posant-hi a dins una cassola de terrissa plena de caliu.

Cistell de boletaire

Cistell de bolets

Una peça on s’apliquen dues tècniques tradicionals dels Països Catalans com el cul de queixal i la vora de tres ramals.

Cove d’hortalà

o de flors

Xafardera

Es feia servir per anar al mercat. És ovalada i tapada amb dues tapadores per evitar les mirades encuriosides d’altres compradors.

Cistella de la compra

Cistell de pa i trago

Servia per portar el menjar al camp i poder fer un mos tot treballant.

Verdulera

Panera de peix

Cove de

pescar

Conillera

Cistella d’anar al mercat

Cistell pelapatates

Amb una part per a les peles i l’altra per a les patates pelades.

Cistell d’aviram

Cistell de patates

Ouera

Cargoleres

Veremador

Cistell de fadrina

Cistella llarga

o vigatana

Cistelló

Cistella gran

Cistell d’oferir

Solia estar fet de sarga pelada amb tapa i l’utilitzaven les cases que estaven de dol per portar alguna ofrena al capellà: cera o diners per dir misses.

Cistell dels ous

Cove de verdura

Carboner

Cove de forner

Cova de verema

Pouaire

Es feia servir per desplaçar rocs i terres quan s’escuraven els pous. Per als objectes pesants se solien utilitzar els coves.

Femeter

Baixet i de boca ampla, servia per transportar els fems al carro.

Cove de la roba bruta

Panera de

la roba

Cistella d’embotits

Cistell de bolets

Una peça on s’apliquen dues tècniques tradicionals dels Països Catalans com el cul de queixal i la vora de tres ramals.

Cistell de boletaire

Escalfallits

S’utilitzava per escalfar el llit posant-hi a dins una cassola de terrissa plena de caliu.

Cistella de la compra

Xafardera

Es feia servir per anar al mercat. És ovalada i tapada amb dues tapadores per evitar les mirades encuriosides d’altres compradors.

Cove d’hortalà o de flors

Verdulera

Panera de peix

Cistell de pa i trago

Servia per portar el menjar al camp i poder fer un mos tot treballant.

Cove de pescar

Cistella d’anar al mercat

Cistell pelapatates

Amb una part per a les peles i l’altra per a les patates pelades.

Conillera

Cistell d’aviram

Cistell de patates

Cargoleres

Cistell de fadrina

Ouera

Veremador

Cistella llarga o vigatana

Cistelló

Cistella gran

Cove de verdura

Cistell dels ous

Cistell d’oferir

Solia estar fet de sarga pelada amb tapa i l’utilitzaven les cases que estaven de dol per portar alguna ofrena al capellà: cera o diners per dir misses.

Carboner

Cova de verema

Cove de forner

Femeter

Baixet i de boca ampla, servia per transportar els fems al carro.

Pouaire

Es feia servir per desplaçar rocs i terres quan s’escuraven els pous. Per als objectes pesants se solien utilitzar els coves.

Cove de la roba bruta

Cistella d’embotits

Panera de la roba

Cistell de bolets

Una peça on s’apliquen dues tècniques tradicionals dels Països Catalans com el cul de queixal i la vora de tres ramals.

Cistell de boletaire

Escalfallits

S’utilitzava per escalfar el llit posant-hi a dins una cassola de terrissa plena de caliu.

Cistella de la compra

Xafardera

Es feia servir per anar al mercat. És ovalada i tapada amb dues tapadores per evitar les mirades encuriosides d’altres compradors.

Cove d’hortalà o de flors

Verdulera

Panera de peix

Cistell de pa i trago

Servia per portar el menjar al camp i poder fer un mos tot treballant.

Cove de pescar

Cistella d’anar al mercat

Cistell pelapatates

Amb una part per a les peles i l’altra per a les patates pelades.

Conillera

Cistell d’aviram

Cistell de patates

Cargoleres

Cistell de fadrina

Ouera

Veremador

Cistella llarga o vigatana

Cistelló

Cistella gran

Cove de verdura

Cistell dels ous

Cistell d’oferir

Solia estar fet de sarga pelada amb tapa i l’utilitzaven les cases que estaven de dol per portar alguna ofrena al capellà: cera o diners per dir misses.

Carboner

Cova de verema

Cove de forner

Femeter

Baixet i de boca ampla, servia per transportar els fems al carro.

Pouaire

Es feia servir per desplaçar rocs i terres quan s’escuraven els pous. Per als objectes pesants se solien utilitzar els coves.

Cove de la roba bruta

Cistella d’embotits

Panera de la roba

Es diu que la cistelleria i la terrisseria són els dos oficis més antics de la humanitat. La cistelleria ha sigut un art i un ofici present en totes les cultures i civilitzacions d’arreu del planeta i cada regió utilitza materials i tècniques diverses per construir cistells, mobles, ponts o teulades. D’un fardell de vímet, a casa nostra, neixen tota mena de cistells, coves, cabassos, paneres i altres objectes adaptats a les necessitats d’avui en dia fruit de l’enginy de cada artesà. Joan Farré Oliver, president de l’Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres, ha viscut sempre i exclusivament de la cistelleria. “Vaig començar fa més de quaranta anys i des de llavors han canviat molt els hàbits, els costums i la manera de consumir de les persones. Per sobreviure he hagut d’adaptar-me a les noves necessitats i anar canviant la manera de produir”, explica. “Els coves, per exemple, són unes peces molt grans i no puc seguir fent coves grans quan les persones viuen en pisos petits”. Actualment Joan Farré treballa la cistelleria en paisatgisme i interiorisme a través de la seva empresa, Pont de Querós, des d’on ha col·laborat amb arquitectes com Benedetta Tagliabue o Jean Nouvel. “És necessari evolucionar i deixar de viure del passat, reivindicar la contemporaneïtat de la nostra feina”.

Proximitat i sostenibilitat

L’Associació que presideix Farré Oliver compta amb una cinquantena de socis, des de professionals de la cistelleria fins a aficionats a l’artesania. Fundada fa 25 anys, l’Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres ha permès estudiar, investigar i difondre la realitat etnològica dels cistellers dels Països Catalans. “Des que el plàstic i les gomes derivades del petroli van entrar a la societat el nostre ofici va patir una davallada important i d’aquesta manera els que vam quedar podíem organitzar-nos. Els cistellers no competim entre nosaltres, sinó que col·laborem”, diu Farré. Pel que fa al futur de l’ofici, es mostra optimista i assegura que els cistellers i cistelleres tindran un paper rellevant en el futur. “Utilitzem un material de proximitat, ecològic i sostenible. La nostra feina engloba tots els conceptes que ara estan tan de moda, i arran de la crisi climàtica i la pandèmia s’ha generat un interès per aprendre’n”.

Diccionari cisteller
  • Saber distingir-ne els tipus Quina diferència hi ha entre un cistell, un cabàs o una panera? Al llibre ‘A la recerca del cistell perdut’ de Roser Albó s’especifiquen els següents tipus genèrics de cistells, coves i altres treballs similars.
  • Cistell Estri de vímet o sarga de diferents formes i mides i acabat amb una nansa de banda a banda.
  • Cove Recipient de vímet o altres fibres naturals, acabat amb dues nanses petites, una a cada costat.
  • Canastra Nom donat a alguns coves grans i també a les maletes quadrades de vímet.
  • Cabàs Recipient d’espart o llata de palma o margalló amb dues nanses. En alguns indrets, els coves són coneguts com a cabassos.
  • Senalla Nom que es dona al cabàs d’anar a comprar.
  • Panera, paner o bres Diferents noms equivalents a cistell o cove; també es coneix com a panera un recipient més pla i ample que el cistell, de forma ovalada o rodona.
  • Panistra Variant del cove en algunes comarques.

Com i de què estan fets els nostres cistells?

Les tècniques que fan servir els cistellers són universals. Trobem les mateixes tècniques en països diferents i utilitzades per fer el mateix tipus d’objectes com la cistelleria en espiral, cordada, teixida o trenada. Tot i que aquestes són les tècniques comunes que es practiquen arreu del món, n’hi ha dues de molt representatives dels Països Catalans. Es tracta del cul de queixal (la base de la cistella de collir bolets) i la cargolada en tres ramals.

A casa nostra, els tipus de fibres vegetals utilitzades en la confecció de cistells i coves són variats i destaquen la palla, la palma, el jonc, la canya, el bedoll, l'avellaner i diferents varietats de vímet i sarga. Hi ha variants territorials que responen als diferents tipus de plantes que es fan a cada lloc.

Infografia al paper de l'ARA Diumenge
Font: ‘A la recerca del cistell perdut’ de Roser Albó i Associació Catalana de Cistellers i Cistelleres. Il·lustracions basades en el pòster ‘Cistelleria popular catalana’ de M. Jurnet
stats