Info/gràfica
Diumenge 27/03/2023

Ets boomer, mil·lennial o de la generació Z: A quina pertanys?

Ja fa un temps que les etiquetes generacionals s’han posat de moda, però aquesta classificació a casa nostra és molt més complexa, i no només depèn de l’any en el qual vas néixer

3 min
XXX

“Pertànyer a una generació vol dir carregar amb una marca generacional, una mena de senyal de naixement que no fa a tothom exactament igual, però, tanmateix, els atorga un aire, un deix, una mena de caminar per la vida que els assimila, que els caracteritza. És la manera com el temps s’ha encarnat en nosaltres, en cadascun de nosaltres”. Així és com el politòleg i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona Oriol Bartomeus descriu el significat de generació en un article publicat al quadern de reflexió crítica El món de demà. 

El concepte de generació ha sigut un tema rellevant en les ciències socials i les humanitats des de fa un segle, gràcies, entre altres, al sociòleg Karl Manheim i el filòsof José Ortega y Gasset, tot i que, segons Carles Feixa, catedràtic d’antropologia social de la Universitat Pompeu Fabra, no es poden entendre com a categories estancades. “Les classificacions que últimament estan tan de moda són una barreja de la tradició nord-americana i del màrqueting. Es tracta d’etiquetes dels Estats Units que s’apliquen a la realitat europea, espanyola i catalana. A més, també són categories de consum que pretenen segmentar el mercat per introduir determinats productes tecnològics i musicals”, explica l’antropòleg. Segons Feixa, el que marcaven les generacions en el passat eren primer fets bèl·lics i revolucions musicals i avui en dia les acostumen a definir els canvis tecnològics. “S’ha de tenir en compte que les generacions són adscripcions simbòliques que responen a cada realitat local i nacional. Per tant, les generacions a Catalunya no poder ser les mateixes que hi ha als Estats Units”, afegeix. 

Com ens agrupem?

11/3/2004

Atemptats jihadistes a Madrid

Anys 90

Inici de la revolució digital

6/8/2012

Arribada a Mart del robot Curiosity de la NASA

11/9/2001

Atemptat Torres Bessones

09/11/1989

Caiguda del Mur de Berlín. Final de la Guerra Freda.

Crisi del 73

Generació alfa (2011-?)

20/7/1969

L’home arriba a la Lluna

Generació Z (1994-2010)

1955-1975

Guerra del Vietnam

Generació Y (o mil·lennials) (1981-1993)

1939-1945

Segona Guerra Mundial

Generació X (1969-1980)

1936-1939

Guerra Civil espanyola

‘Baby boomers’ (1949-1968)

La generació silenciosa (1930-1948)

1930

1935

1940

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

1990

1995

2000

2005

2010

2015

2020

2025

11/3/2004

Atemptats jihadistes a Madrid

Anys 90

Inici de la revolució digital

6/8/2012

Arribada a Mart del robot Curiosity de la NASA

11/9/2001

Atemptat Torres Bessones

09/11/1989

Caiguda del

Mur de

Berlín

Crisi del 73

Generació alfa (2011-?)

20/7/1969

L’home arriba a la Lluna

Generació Z (1994-2010)

1955-1975

Guerra del Vietnam

Generació Y (o mil·lennials) (1981-1993)

1939-1945

Segona Guerra Mundial

Generació X (1969-1980)

1936-1939

Guerra Civil espanyola

‘Baby boomers’ (1949-1968)

La generació silenciosa (1930-1948)

2000

2005

2010

1930

1960

1965

1985

1990

2015

1980

1995

1940

1945

1955

1950

1935

2020

1970

1975

La generació silenciosa (1930-1948)

1930

1935

1936-1939

Guerra Civil espanyola

1939-1945

Segona Guerra Mundial

1940

1945

‘Baby boomers’ (1949-1968)

1950

1955

1960

1965

Generació X (1969-1980)

20/7/1969

L’home arriba a la Lluna

1970

1975

Generació Y

(o mil·lennials) (1981-1993)

1980

09/11/1989

Caiguda del

Mur de

Berlín.

1985

1990

Generació Z (1994-2010)

1995

11/9/2001

Atemptat Torres Bessones

2000

2005

Generació alfa (2011-?)

2010

6/8/2012

Arribada a Mart del robot Curiosity de la NASA

2015

2020

La generació silenciosa (1930-1948)

1930

1935

1936-1939

Guerra Civil espanyola

1939-1945

Segona Guerra Mundial

1940

1945

‘Baby boomers’ (1949-1968)

1950

1955

1960

1965

Generació X

(1969-1980)

20/7/1969

L’home arriba a la Lluna

1970

1975

Generació Y

(o mil·lennials) (1981-1993)

1980

09/11/1989

Caiguda del

Mur de Berlín

1985

1990

Generació Z (1994-2010)

1995

2000

2005

Alfa

(2011

-?)

2010

2015

2020

Agrupar generacionalment les persones és un mètode clàssic de la sociologia per identificar, de manera senzilla, patrons de conducta o reaccions a determinades situacions. En termes generals, hi ha dues maneres d’agrupar les generacions socials. D’una banda, determinar les generacions segons l’any de naixement i, de l’altra, considerar que les generacions es creen quan es produeixen canvis del context històric i social, cosa que provoca que s’estableixin diferències entre països i no es pugui generalitzar parlant de les mateixes generacions arreu del món. 

Tot i les variacions en els límits temporals, hi ha un cert consens sobre la denominació de les generacions que s’han anat succeint a la societat occidental que es va començar a utilitzar a la dècada dels anys vint als Estats Units. Aquestes etiquetes s’han estès arreu del món, tot i que aquesta classificació correspon a la realitat del món anglosaxó:

LA GENERACIÓ

SILENCIOSA

(1930-1948)

LA GENERACIÓ

SILENCIOSA

(1930-1948)

LA GENERACIÓ

SILENCIOSA

(1930-1948)

La seva infància va estar marcada per la Segona Guerra Mundial i la postguerra. La revista Time va utilitzar per primera vegada el terme generació silenciosa l’any 1951. 

‘BABY BOOMERS’

(1949-1968)

‘BABY BOOMERS’

(1949-1968)

‘BABY BOOMERS’

(1949-1968)

El nom d’aquesta generació es basa en el creixement exponencial de la natalitat amb una millora de les condicions de vida. Durant la joventut, aquesta generació va protestar i es va involucrar en qüestions polítiques i socials. 

A l’estat espanyol, el ‘baby boom’ no correspon a les mateixes dates. No va arribar fins al 1957-1977, quan van néixer 14 milions de criatures, segons l’Institut Nacional d’Estadística. 

GENERACIÓ X

(1969-1980)

GENERACIÓ X

(1969-1980)

GENERACIÓ X

(1969-1980)

El terme es va crear per definir una sèrie de conductes en els joves britànics que trencaven les pautes i costums anteriors. Aquesta generació, com moltes d’altres, es va definir per la seva música amb grups com Sonic Youth, Pixies, R.E.M. o Nirvana. 

A Espanya, són coneguts com la generació de l’EGB.

GENERACIÓ Y

(MIL·LENNIALS)

(1981-1993)

GENERACIÓ Y

(MIL·LENNIALS)

(1981-1993)

GENERACIÓ Y

(MIL·LENNIALS)

(1981-1993)

La seva vida ha estat marcada per la crisi econòmica, l’atur i el desencant polític. Una altra de les denominacions que han tingut ha estat ninis (ni treballen ni estudien). Van arribar a la majoria d’edat amb el nou mil·lenni. 

GENERACIÓ Z

(1994-2010)

GENERACIÓ Z

(1994-2010)

GENERACIÓ Z

(1994-2010)

Sovint se'ls coneix com a nadius digitals, per l'ús intensiu de les TIC des dels primers anys de vida. 

GENERACIÓ ALFA

(a partir del 2011)

GENERACIÓ ALFA

GENERACIÓ ALFA

(a partir del 2011)

GENERACIÓ ALFA

GENERACIÓ ALFA

(a partir del 2011)

S’està començant a parlar d’una nova generació batejada com a alfa, tot i que, segons els experts, encara no hi ha diferències considerables amb la generació Z. “No es pot arribar a l’extrem que cada vegada que neix una nova generació o s’inventa una app o un nou dispositiu tot hagi de transformar-se”, diu Carles Feixa, catedràtic d’antropologia social de la Universitat Pompeu Fabra. 

La població catalana, per generacions
Termes de generacions adaptats al context social i polític local més recent per l’antropòleg Carles Feixa. Franges marcades respecte a la classificació anglosaxona.

Edat EL 2022

ANY DE NAIXEMENT

1922

100

1927

95

1932

90

1937

18/07/1936 Inici de la Guerra Civil Espanyola

85

1942

80

1947

75

1952

70

El ‘baby boom’ no va arribar fins als

1957-1977, quan van néixer a Espanya

14 milions de criatures, segons l’Institut Nacional d’Estadística.

1957

65

1962

60

1967

55

1972

50

20/11/1975 Mort de Franco

1977

45

1982

40

1987

35

1992

30

1997

25

11/3/2004

Atemptats jihadistes a Madrid

2002

20

2007

15

2012

10

2017

5

2022

0

31/01/2020 Primer cas de covid-19 a Espanya

Edat EL 2022

ANY DE NAIXEMENT

1922

100

1927

95

1932

90

1937

18/07/1936 Inici de la Guerra Civil Espanyola

85

1942

80

1947

75

1952

70

1957

65

El ‘baby boom’

no va arribar a

Espanya fins als

1957-1977

1962

60

1967

55

1972

50

20/11/1975 Mort de Franco

1977

45

1982

40

1987

35

1992

30

1997

25

11/3/2004

Atemptats jihadistes a Madrid

2002

20

2007

15

2012

10

31/01/2020 Primer cas de covid-19 a Espanya

2017

5

2022

0

Edat EL 2022

ANY DE NAIXEMENT

1922

100

1927

95

1932

90

1937

85

1942

80

1947

75

1952

70

1957

65

1962

60

1967

55

1972

50

1977

45

1982

40

1987

35

1992

30

1997

25

2002

20

2007

15

2012

10

2017

5

2022

0

18/07/1936

Inici de la Guerra Civil Espanyola

El ‘baby boom’ no va arribar fins als

1957-1977, quan van néixer a Espanya

14 milions de criatures, segons l’Institut Nacional d’Estadística.

20/11/1975

Mort de Franco

11/3/2004

Atemptats jihadistes a Madrid

31/01/2020 Primer cas de covid-19 a Espanya

Les generacions catalanes

Postguerra

Va viure el pas a l’edat adulta durant els primers anys de la dictadura franquista.

Generació del 68

En el context català està marcada per la lluita clandestina contra la dictadura.A Catalunya va a l’avantguarda de tot Espanya perquè té més connexió amb Europa. 

‘Boomers’

El ‘boomer’ català no té res a veure amb el nord-americà. És el clar exemple que tot i que l’etiqueta s’ha estès arreu del món, aquesta generació té diferents contextos històrics i anys de delimitació segons el territori. A Catalunya van viure els primers anys de joventut amb l’arribada de la democràcia.

Vuitanta

Viu un moment complex a causa de les conseqüències de la primera gran crisi econòmica en el qual els joves buscaven un estil de vida i una estètica pròpia.

Noranta o EGB

Equivalent a la generació X en l’àmbit internacional, però amb unes altres característiques, ja que en el nostre cas va estar marcada per l’europeïtzació i l’estabilització econòmica. 

La generació @

Els mil·lennials a escala internacional són aquells joves que es van fer adults al voltant del nou segle en un context de creixement econòmic i d’expansió però també d’allargament del període juvenil i de precarització del mercat laboral.

#, o indignada

Arriba amb la crisi del 2008-2009 i, sobretot, amb les protestes del 15-M. Es troben amb l’evolució massiva de l’atur, els ‘minijobs’, l’augment del preu de l’habitatge i són la generació dels anomenats ‘ninis’ però alhora viuen l’escenari de protestes al carrer i el procés independentista com una via de politització.

‘Blockchain’

Surt de la crisi, però no recupera els drets laborals. Són joves vinculats al moviment feminista i ambientalista. Dins aquesta generació s’hi engloba la generació viral, que va viure la selectivitat durant la pandèmia i les restriccions del covid durant la primera joventut. 


Infografia al paper de l'ARA Diumenge
Font: Elaboració pròpia
stats