Infogràfica
Diumenge 09/06/2022

La fórmula de la felicitat

Finlàndia és el país més feliç del planeta per cinquè any consecutiu. Així ho indica l’'Informe mundial de la felicitat 2022', que aquest any arriba al desè aniversari. I, tot i estar marcat per la pandèmia, deixa entreveure un bri d’esperança

2 min
TWT Felicitat 2022 5

Per cinquè any consecutiu, Finlàndia és el país més feliç del món. El segueixen Dinamarca i Islàndia. Enguany, les pujades més grans al rànquing s’han produït a Sèrbia, Bulgària i Romania, mentre que els descensos més rellevants han estat al Líban, Veneçuela i l’Afganistan. Els països més feliços continuen sent els europeus. El continent és un 13,8% més feliç que la mitjana mundial. Espanya ha baixat al lloc 29, cinc posicions més avall que l’any anterior. L’any 2021 estava a la posició 24 i el 2020 a la 28. Ucraïna és el país amb la població més infeliç a Europa. Les enquestes en les quals es basa aquesta classificació es van fer molt abans de la invasió russa.

Els països més feliços i els menys feliços del món

La felicitat arreu del món aconsegueix una puntuació mitjana de 5,6, que suposa una lleugera millora respecte a l’informe de l’any passat.

No hi ha dades

2

3

4

5

6

7

8

7,4

5,5

7.8

6,9

7,4

7

7

7

6,1

5,1

6,2

6,7

5,9

7

4,7

6,5

2,4

5.6

6

4,9

4,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

5,7

3,8

4,2

6,1

5

4,5

4,3

5,5

5,9

5,9

4,9

4,2

5

5,7

5,8

5,2

4,5

3,7

6,3

5,6

5,6

3

6,1

3,5

4,5

7,2

6,5

5,2

6

6,2

AMÈRICA DEL NORD

EUROPA

MÉS FELIÇOS:

CANADÀ + EUA

MÉS FELIÇ:

FINLÀNDIA

MENYS FELIÇ:

R. DOMINICANA

MENYS FELIÇ:

UCRAÏNA

A l’Amèrica del Nord són un 11,8% més feliços de mitjana que a la resta d’àrees.

ÀFRICA

AMÈRICA DEL SUD

MÉS FELIÇ:

URUGUAI

MÉS FELIÇ:

MAURICI

MENYS FELIÇ:

VENEÇUELA

MENYS FELIÇ:

ZIMBÀBUE

L’Uruguai es manté com el país més feliç de l’Amèrica del Sud. És una de les àrees de la zona amb un PIB per càpita més elevat.

Els països més infeliços del planeta es reparteixen entre l’Àfrica i l’Àsia central, amb l’Afganistan amb la puntuació més baixa, seguit per Zimbàbue, el Líban i Ruanda.

ÀSIA

OCEANIA

MÉS FELIÇ:

TAIWAN

MENYS FELIÇ:

AFGANISTAN

MÉS FELIÇOS:

NOVA ZELANDA

+ AUSTRÀLIA

2

3

4

5

6

7

8

No hi ha dades

La felicitat arreu del món aconsegueix una puntuació mitjana de 5,6, que suposa una lleugera millora respecte a l’informe de l’any passat.

AMÈRICA DEL NORD

MÉS FELIÇOS:

CANADÀ + EUA

MENYS FELIÇ:

R. DOMINICANA

A l’Amèrica del Nord són un 11,8% més feliços de mitjana que a la resta d’àrees.

AMÈRICA DEL SUD

MÉS FELIÇ:

URUGUAI

MENYS FELIÇ:

VENEÇUELA

L’Uruguai es manté com el país més feliç de l’Amèrica del Sud. És una de les àrees de la zona amb un PIB per càpita més elevat.

7

7

5,7

6,1

4,9

5,8

6,3

5,6

5,6

6,5

EUROPA

MÉS FELIÇ:

FINLÀNDIA

MENYS FELIÇ:

UCRAÏNA

ÀFRICA

MÉS FELIÇ:

MAURICI

MENYS FELIÇ:

ZIMBÀBUE

Els països més infeliços del planeta es reparteixen entre l’Àfrica i l’Àsia central, amb l’Afganistan amb la puntuació més baixa, seguit per Zimbàbue, el Líban i Ruanda.

7,4

7.8

6,9

7,4

7

7

6,1

5,1

6,2

6,7

5,9

4,7

6,5

2,4

4,9

4,5

6,5

6,5

6,5

6,5

4,2

5

4,5

4,3

4,2

5

4,5

3,7

3

6,1

3,5

4,5

5,2

ÀSIA

MÉS FELIÇ:

TAIWAN

MENYS FELIÇ:

AFGANISTAN

OCEANIA

MÉS FELIÇOS:

NOVA ZELANDA

+ AUSTRÀLIA

5,5

6,2

2,4

5.6

6

4,5

6,5

3,8

5,5

5,9

5,9

5,7

5,2

7,2

2

3

4

5

6

7

8

No hi ha dades

La felicitat arreu del món aconsegueix una puntuació mitjana de 5,6, que suposa una lleugera millora respecte a l’informe de l’any passat.

AMÈRICA DEL NORD

MÉS FELIÇOS:

CANADÀ + EUA

MENYS FELIÇ:

R. DOMINICANA

A l’Amèrica del Nord són un 11,8% més feliços de mitjana que a la resta d’àrees.

AMÈRICA DEL SUD

MÉS FELIÇ:

URUGUAI

MENYS FELIÇ:

VENEÇUELA

L’Uruguai es manté com el país més feliç de l’Amèrica del Sud. És una de les àrees de la zona amb un PIB per càpita més elevat.

7

7

5,7

6,1

4,9

5,8

6,3

5,6

5,6

6,5

EUROPA

MÉS FELIÇ:

FINLÀNDIA

MENYS FELIÇ:

UCRAÏNA

ÀFRICA

MÉS FELIÇ:

MAURICI

MENYS FELIÇ:

ZIMBÀBUE

Els països més infeliços del planeta es reparteixen entre l’Àfrica i l’Àsia central, amb l’Afganistan amb la puntuació més baixa, seguit per Zimbàbue, el Líban i Ruanda.

7,4

7.8

6,9

7,4

7

7

6,1

5,1

6,2

6,7

5,9

4,7

6,5

2,4

4,9

4,5

6,5

6,5

6,5

6,5

4,2

5

4,5

4,3

4,2

5

4,5

3,7

3

6,1

3,5

4,5

5,2

ÀSIA

MÉS FELIÇ:

TAIWAN

MENYS FELIÇ:

AFGANISTAN

OCEANIA

MÉS FELIÇOS:

NOVA ZELANDA

+ AUSTRÀLIA

5,5

6,2

2,4

5.6

6

4,5

6,5

3,8

5,5

5,9

5,9

5,7

5,2

7,2

Com es mesura el benestar?

INDICADORS

L’enquesta mundial feta per l’empresa Gallup (Gallup World Poll) demana a les persones enquestades que responguin a la següent pregunta:

QUALITAT

DE VIDA

“En una escala de zero a deu, com qualificaries la teva vida

(representant el 10 la millor vida possible)?”

 

0

10

S’obtenen 1.000 respostes per cada país i es fa una mitjana que representa cada àrea. En els càlculs es tenen en compte les dades dels tres anys anteriors.

EMOCIONS NEGATIVES

EMOCIONS POSITIVES

Es mesuren mitjançant la mitjana de “sí” o “no” de les tres preguntes sobre emocions experimentades el dia anterior:

NO

NO

Preocupació

Tristesa

Ira

Riure

PLAER

APRENENTATGE O HAVER FET ALGUNA COSA INTERESSANT

L’informe també analitza altres factors com el suport social, l’esperança de vida, la llibertat per prendre decisions personals, la generositat, el PIB per càpita i la percepció de corrupció.

ALTRES FACTORS

Esperança de vida

Llibertat per prendre decisions personals

Suport social

Generositat

Percepció de corrupció

PIB per càpita

Com es mesura el benestar?

INDICADORS

QUALITAT

DE VIDA

L’enquesta mundial feta per l’empresa Gallup (Gallup World Poll) demana a les persones enquestades que responguin a la següent pregunta:

“En una escala de zero a deu, com qualificaries la teva vida (representant el 10 la millor vida possible)?”

 

0

10

S’obtenen 1.000 respostes per cada país i es fa una mitjana que representa cada àrea. En els càlculs es tenen en compte les dades dels tres anys anteriors.

EMOCIONS POSITIVES

Es mesuren mitjançant la mitjana de “sí” o “no” de les tres preguntes sobre emocions experimentades el dia anterior:

NO

Riure

PLAER

APRENENTATGE O HAVER FET ALGUNA COSA INTERESSANT

EMOCIONS NEGATIVES

NO

Preocupació

Tristesa

Ira

L’informe també analitza altres factors com el suport social, l’esperança de vida, la llibertat per prendre decisions personals, la generositat, el PIB per càpita i la percepció de corrupció.

ALTRES FACTORS

Esperança de vida

Llibertat per prendre decisions personals

Suport social

Generositat

Percepció de corrupció

PIB per càpita

Com es mesura el benestar?

INDICADORS

QUALITAT

DE VIDA

L’enquesta mundial feta per l’empresa Gallup (Gallup World Poll) demana a les persones enquestades que responguin a la següent pregunta:

“En una escala de zero a deu, com qualificaries la teva vida (representant el 10 la millor vida possible)?”

 

0

10

S’obtenen 1.000 respostes per cada país i es fa una mitjana que representa cada àrea. En els càlculs es tenen en compte les dades dels tres anys anteriors.

EMOCIONS POSITIVES

Es mesuren mitjançant la mitjana de “sí” o “no” de les tres preguntes sobre emocions experimentades el dia anterior:

NO

Riure

PLAER

APRENENTATGE O HAVER FET ALGUNA COSA INTERESSANT

EMOCIONS NEGATIVES

NO

Preocupació

Tristesa

Ira

L’informe també analitza altres factors com el suport social, l’esperança de vida, la llibertat per prendre decisions personals, la generositat, el PIB per càpita i la percepció de corrupció.

ALTRES FACTORS

Esperança de vida

Llibertat per prendre decisions personals

Suport social

Generositat

Percepció de corrupció

PIB per càpita

Quan sentim emocions, on ens passen?
Un equip de científics finlandesos ha generat un mapa corporal que mostra les emocions humanes. Aquests investigadors de la Universitat d’Aalto van descobrir que cada emoció genera respostes concretes en zones corporals determinades, independentment del substrat cultural.

Ira

Por

Felicitat

Tristesa

Sorpresa

Amor

Orgull

Vergonya

Angoixa

Depressió

Ira

Por

Felicitat

Tristesa

Sorpresa

Angoixa

Amor

Depressió

Orgull

Vergonya

Ira

Por

Felicitat

Tristesa

Sorpresa

Angoixa

Amor

Depressió

Orgull

Vergonya

La pandèmia ens ha fet “millors”

L’Informe mundial de la felicitat 2022 aporta una mica de llum en temps foscos. Segons apunta John Helliwell, un dels autors, la pandèmia no només va portar dolor i patiment sinó també un augment d’iniciatives socials i de beneficència. “Mentre lluitem contra els mals i la guerra, és important recordar el desig universal de felicitat i la capacitat de les persones per donar-se suport en temps de gran necessitat”, remarca. L’ajuda a desconeguts, el voluntariat i les donacions van augmentar considerablement arreu del món, fins a arribar a nivells de gairebé un 25% de la prevalença prèvia a la pandèmia, segons l’informe.

Població que ha dut a terme actes de beneficència

Anys 2017-19

13,5

Anys 2020-21

7,8

6,8

5,9

4,0

2,7

2,3

1,1

0,4

0,1

Donació

Voluntariat

Ajuda a un

desconegut

Prosocial

Emocions

negatives

Anys 2017-19

13,5

Anys 2020-21

7,8

6,8

5,9

4,0

2,7

2,3

1,1

0,4

0,1

Ajuda

a un

desconegut

Emocions

negatives

Voluntariat

Donació

Prosocial

Anys 2017-19

Anys 2020-21

13,5

7,8

6,8

5,9

4,0

2,7

2,3

1,1

0,4

0,1

Ajuda

a un

desconegut

Emocions

negatives

Voluntariat

Donació

Prosocial

La química de la felicitat 

Durant segles la filosofia ha discutit sobre què significa ser feliç, una emoció molt difícil de descriure tot i que la ciència, de manera més pragmàtica, l’ha buscat al cervell i ha determinat que és aquella sensació de benestar i emocions positives que sentim de manera subjectiva quan aconseguim alguna cosa agradable. Basant-se en aquesta definició, la neurociència ha establert l’anomenat “quartet de la felicitat”, quatre substàncies fonamentals per sentir benestar. 

ENDORFINES

Analgèsics naturals que són responsables dels moments de benestar i eufòria. Es generen quan es fa exercici i altres activitats plaents com ballar o riure.

SEROTONINA

Rep l’apel·latiu d’antidepressiu natural.

Aquest neurotransmissor necessita una dieta equilibrada i exposició a la llum natural.

DOPAMINA

Promou el plaer i la relaxació, a més de la motivació. Aquest neurotransmissor intervé en multitud de processos cerebrals relacionats amb la conducta i l’aprenentatge. Fer exercici i dormir una mitjana de vuit hores diàries és essencial per tenir-ne.

Oxitocina

També anomenada “hormona de l’abraçada”, promou la confiança i l’amor. Alguns investigadors l’associen al contacte físic i fins i tot a l’orgasme. La fórmula per augmentar-ne els nivells: abraçar i petonejar.

ENDORFINES

Analgèsics naturals que són responsables dels moments de benestar i eufòria. Es generen quan es fa exercici i altres activitats plaents com ballar o riure.

SEROTONINA

Rep l’apel·latiu d’antidepressiu natural.

Aquest neurotransmissor necessita una dieta equilibrada i exposició a la llum natural.

DOPAMINA

Promou el plaer i la relaxació, a més de la motivació. Aquest neurotransmissor intervé en multitud de processos cerebrals relacionats amb la conducta i l’aprenentatge. Fer exercici i dormir una mitjana de vuit hores diàries és essencial per tenir-ne.

Oxitocina

També anomenada “hormona de l’abraçada”, promou la confiança i l’amor. Alguns investigadors l’associen al contacte físic i fins i tot a l’orgasme. La fórmula per augmentar-ne els nivells: abraçar i petonejar.

SEROTONINA

ENDORFINES

Analgèsics naturals que són responsables dels moments de benestar i eufòria. Es generen quan es fa exercici i altres activitats plaents com ballar o riure.

Rep l’apel·latiu d’antidepressiu natural.

Aquest neurotransmissor necessita una dieta equilibrada i exposició a la llum natural.

Oxitocina

DOPAMINA

També anomenada “hormona de l’abraçada”, promou la confiança i l’amor. Alguns investigadors l’associen al contacte físic i fins i tot a l’orgasme. La fórmula per augmentar-ne els nivells: abraçar i petonejar.

Promou el plaer i la relaxació, a més de la motivació. Aquest neurotransmissor intervé en multitud de processos cerebrals relacionats amb la conducta i l’aprenentatge. Fer exercici i dormir una mitjana de vuit hores diàries és essencial per tenir-ne.

Infografia al paper de l'ARA Diumenge

Font: ‘Informe mundial de la felicitat 2022’, National Library of Medicine i elaboració pròpia

stats