01/03/2015

Un instant que conté mil·lennis

2 min
Un instant que conté mil·lennis

LES ARTS NARRATIVES COM LA LITERATURA, LA CINEMATOGRAFIA I FINS I TOT LA MÚSICA PRESENTEN LLENGUATGES FONAMENTATS EN EL DESENVOLUPAMENT D’UN TEMA O UN MOTIU. Es basen en la successió de seqüències o moviments. El que podríem anomenar les arts de l’instant han de fer una aposta absoluta per un moment temporal privilegiat que exposi de cop tot el significat que volen expressar. És el cas de la pintura, l’escultura o la fotografia. Les arts de l’instant depenen de l’encert en el seu duel amb el temps.

La pintura, que, abans de la invenció de la fotografia, és l’art que millor representa aquesta ambició i aquest risc, lluita, des dels seus inicis, per eixamplar al màxim l’instant que ha de traduir. Per això recorre a la serialitat: un intent d’explicar tota una història en un únic pla. Potser un dels millors exemples és el Tribut de la moneda de Masaccio, on es relaten tres escenes successives protagonitzades per sant Pere en el mateix paisatge, cosa que crea una sensació de narrativitat.

Però el temps que vol capturar la pintura sovint vol ser molt més ampli, i abraça cicles còsmics sencers. A l’escenari ben reduït de L’Anunciació de Fra Angelico hi trobem la radical superposició de dos moments decisius de la cosmogonia cristiana. Al primer pla, l’àngel i la verge remeten a l’inici de la redempció. Amb colors renaixentistes però amb formes encara gòtiques Fra Angelico anuncia delicadament l’arribada del redemptor que s’allotja al ventre de Maria. És -en la visió cristiana- la redempció de la humanitat. La redempció de la caiguda que Fra Angelico pinta, al fons, a través de les figures d’Adam i Eva ja expulsats del Paradís. Caiguda i redempció: un instant pictòric que conté mil·lennis.

El passat contingut en el present. La pintura també actua en l’altra direcció. Mig segle després de Fra Angelico, l’artista venecià Lorenzo Lotto va pintar una Nativitat extraordinària. A la cova de Betlem, amb Jesús acabat de néixer, ja hi penjava un crucifix. El sacrifici de Crist presidia el seu naixement. El futur contingut en el present.

stats