Info/gràfica
Diumenge 04/03/2024

Ni gavardina ni barret: així són els detectius catalans

A casa nostra, aquesta professió va arribar a finals del segle XIX de la mà de policies jubilats o en excedència

2 min
WEB Obertura Detectius

Ni gavardina, ni barret, ni ulleres de sol. Els 651 detectius privats que actualment compten amb la Targeta d’Identitat Professional a Catalunya no tenen res a veure amb els que coneixem a través de la literatura o el cinema negre. Coincideixen, això sí, en les hores de vigilància i els seguiments discrets. A casa nostra, la professió va arribar a finals del segle XIX de la mà de policies jubilats o en excedència. La gradual professionalització de l’activitat va canviar el seu perfil, i als anys vint, per treballar en una gran agència catalana calia parlar idiomes, tenir nocions de dret i economia i dominar els principis de criminalística. No va ser fins a l’any 1999 que es va crear el Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, el primer de l’Estat, capdavanter en la introducció de bones pràctiques professionals.

Vegem una radiografia del sector en xifres, amb dades a data 20 de juny del 2023 facilitades pel Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya:

despatxos

detectius

novells

A Catalunya hi consten 651 detectius privats amb la Targeta d’Identitat Professional (TIP) en vigor

Existeixen 206 despatxos o agències de detectius arreu de tot el territori

Els detectius habilitats els últims cinc anys a Catalunya han estat un total de 199 (fins al mes de juny del 2023)

59

Per gènere

2019

37

2020

206

dones

42

445

homes

2021

37

2022

Gairebé la meitat, 100 despatxos de detectius, estan situats fora de les capitals, com per exemple:

24

2023

Per província

Sabadell

5

Sant Feliu de Llobregat

31

Girona

4

18

Lleida

Hospitalet de Llobregat

3

Vic

2

Calella

1

557

Barcelona

45

Tarragona

despatxos

detectius

Existeixen 206 despatxos o agències de detectius arreu de tot el territori

A Catalunya hi consten 651 detectius privats amb la Targeta d’Identitat Professional (TIP) en vigor

Per gènere

206

dones

445

homes

Gairebé la meitat, 100 despatxos de detectius, estan situats fora de les capitals, com per exemple:

Per província

Sabadell

5

Sant Feliu de Llobregat

4

31

Girona

18

Lleida

Hospitalet de Llobregat

3

Vic

2

Calella

1

557

Barcelona

novells

45

Tarragona

Els detectius habilitats els últims cinc anys a Catalunya han estat un total de 199 (fins al mes de juny del 2023)

2019

59

2020

37

2021

42

2022

37

2023

24

detectius

A Catalunya hi consten 651 detectius privats amb la Targeta d’Identitat Professional (TIP) en vigor

Per gènere

206

dones

445

homes

Per província

18

Lleida

31

Girona

557

Barcelona

45

Tarragona

despatxos

Existeixen 206 despatxos o agències de detectius arreu de tot el territori

Gairebé la meitat, 100 despatxos de detectius, estan situats fora de les capitals, com per exemple:

Sabadell

5

Sant Feliu de Llobregat

4

Hospitalet de Llobregat

3

Vic

2

Calella

1

novells

Els detectius habilitats els últims cinc anys a Catalunya han estat un total de 199 (fins al mes de juny del 2023)

59

2019

37

2020

42

2021

37

2022

24

2023

detectius

A Catalunya hi consten 651 detectius privats amb la Targeta d’Identitat Professional (TIP) en vigor

Per gènere

206

dones

445

homes

Per província

18

Lleida

31

Girona

557

Barcelona

45

Tarragona

despatxos

Existeixen 206 despatxos o agències de detectius arreu de tot el territori

Gairebé la meitat, 100 despatxos de detectius, estan situats fora de les capitals, com per exemple:

Sabadell

5

Sant Feliu de Llobregat

4

Hospitalet de Llobregat

3

Vic

2

Calella

1

novells

Els detectius habilitats els últims cinc anys a Catalunya han estat un total de 199 (fins al mes de juny del 2023)

59

2019

37

2020

42

2021

37

2022

24

2023

Catalunya, país d’investigadors

La prosperitat econòmica, l’ascens de la burgesia i l’activitat van impulsar la professió a la capital catalana a principis del segle XX. Entre 1900 i 1936, s’hi van anunciar 192 detectius privats i agències. A Madrid, en aquest mateix període hi havia 72 despatxos.

1888

El primer investigador privat

Daniel Freixa i Martí, un conegut policia i antic cap del Cos de Barcelona, obre La Vigilancia y Seguridad Mercantil, un despatx on oferia serveis “d’investigació sobre tot tipus d’afers” al desaparegut carrer Riera de Sant Joan de Barcelona.

1907

La paraula ‘detectiu’ arriba a Catalunya

Fins llavors s’emprava l’expressió “policia particular”, una connotació que es va canviar per primer cop en un despatx al carrer Aribau de Barcelona. Detectiu era un mot que les empreses consideraven més cosmopolita.

1917

Primera escola de detectius privats

Obre les portes a la Rambla de Barcelona L’humanité, la primera escola de detectius privats de l’Estat. Fundada per Ramon Julibert, importava el model formatiu belga, el més prestigiós d’Europa en aquella època.

1925

La primera dona directora

Carolina Bravo va ser la primera dona a dirigir una agència d’investigació privada, amb despatx al carrer de Canuda. Aquell any, Enric Cazeneuve publica el primer manual de la professió, Detectivismo práctico.

1961

Congrés Mundial a Barcelona

Una figura important després de la Guerra Civil va ser la d’Eugenio Vélez-Troya, A més de fer-se càrrec d’alguns dels casos més rellevants de la segona meitat del segle XX, va organitzar a Barcelona, l'any 1961, el Congrés Mundial de Detectius Privats, per primer cop a Europa.

Què investiguen sota encàrrec privat?

La tasca del detectiu privat, segons l’article 48 de la llei 5/2014 de seguretat privada, consisteix “en la realització de les investigacions que resultin necessàries per a l’obtenció i aportació, per compte de tercers legitimats, d’informació i proves sobre conductes o fets privats”. Fins a la Guerra Civil, els detectius podien treballar en qualsevol cas –fins i tot criminal– a petició de part, tot seguint el model anglosaxó. Actualment, tenen més limitada la seva activitat i no poden intervenir en delictes “perseguibles d’ofici”. La cartera de serveis dels detectius privats de casa nostra és molt àmplia. Aquests són alguns dels més destacats:

Els camps d'investigació
 • Empresa

  Investigació d’empreses en situació de concurs, insolvències financeres, localització de domicili i cerca de béns per a embargaments, plagis i falsificacions, entre d’altres.

 • Laboral

  Absentisme laboral, baixes fingides, duplicitat d’ocupació, competència deslleial, trencament del secret professional, entre d’altres.

 • Arrendaments

  Duplicitat de domicili o local comercial, subarrendaments indeguts, obres i ocultació de reformes interiors, proves per a desnonaments, entre d’altres.

 • Personal i familiar

  Antecedents personals i familiars, informes prematrimonials, fidelitat de la parella, violència de gènere, ludopaties, localització de persones, entre d’altres.

 • Mútues i companyies d’assegurances

  Investigació i reconstrucció d’accidents de trànsit, verificació de baixes per incapacitat temporal, comprovació del grau d’invalidesa posterior a l’alta mèdica, entre d’altres.

 • Vigilàncies

  Serveis de vigilància no uniformada en fires, congressos, hotels, exposicions, grans centres comercials o àmbits similars.

 • Tecnologia

  Serveis de contravigilància, localització i destrucció de micròfons ocults, detecció d’escoltes telefòniques, servei de polígraf, càmeres ocultes, entre d’altres.

Infografia al paper de l'ARA Diumenge
Font: Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya i elaboració pròpia
stats