Info/gràfica
Diumenge 27/02/2021

A què dediquem el nostre temps

La manera com la gent s’organitza el temps és semblant en molts països diferents: tothom menja, dorm, treballa i gaudeix de l’oci. Però hi ha certes diferències en la llibertat individual i col·lectiva per poder dedicar més temps a les coses que més valorem. A través d’aquestes dades es poden arribar a observar matisos de les condicions de vida, les oportunitats econòmiques i el benestar general d’alguns països d’arreu del món

2 min
Us temps 1

Tots tenim el mateix pressupost temporal al dia: 24 hores exactes durant 365 dies l’any. La diferència és com l’utilitzem. Si treballant, descansant, socialitzant, menjant o bevent. L’anàlisi del temps que podem dedicar a les activitats que més ens agraden, el temps que dediquem al treball remunerat, a dormir o a fer esport, és important per estudiar les condicions de vida d’arreu del planeta. Aquest gràfic compara el temps dedicat a diverses activitats habituals en més d’una trentena de països. Les dades provenen de l’OCDE, i el primer que sorprèn és que, aparentment, hi ha moltes similituds entre territoris. Això s’explica perquè la majoria de les persones, quan se’ls pregunta per les seves rutines, divideixen els dies en tres àmbits: la feina, el descans i la diversió. Així doncs, aquestes tres activitats ocupen entre el 80% i el 90% dels 1.440 minuts que tots tenim disponibles cada dia, cosa que dona una certa uniformitat a les rutines internacionals. Però si ens hi fixem bé, les diferències entre els països són importants. Si analitzem quantes hores dormim, per exemple, els que menys dormen són els japonesos, que descansen dues hores menys de mitjana que els sud-africans, els més dormilegues segons les dades.

Els xinesos i els mexicans, en un dia normal, passen gairebé el doble de temps en una feina remunerada que els italians i els francesos. I aquest és un patró que es repeteix: les persones dels països més rics treballen menys hores. És important tenir en compte que aquest gràfic mostra la mitjana de totes les persones d’entre 15 i 64 anys, tant si treballen com si no. Ara bé, no es pot generalitzar, ja que també hi ha algunes diferències d’ús del temps que no s’expliquen bé per les diferències econòmiques o demogràfiques. Al Regne Unit, per exemple, la gent passa més temps treballant que a França, però en tots dos casos passen una quantitat similar de temps en activitats d’oci.

Diferències culturals

Les dades mostren que els francesos dediquen molt més temps a menjar que els britànics i, en aquest sentit, aquest gràfic també demostra que alguns estereotips sobre la cultura d’alguns països es compleixen. Les dades mostren que les persones de França, Grècia, Itàlia i Espanya passen més temps assegudes a la taula, i que les que menys ho fan són les que viuen als Estats Units, que hi passen 63 minuts. A l’analitzar bé les diferents categories es demostra que el procés de globalització encara no ha homogeneïtzat les rutines planetàries.

Infografia al paper de l'ARA Diumenge

stats