Info/gràfica
Diumenge 06/11/2023

Som més de gossos o de gats?

Són les mascotes més populars del món i, tot i que hi ha persones que asseguren que els agraden tant els uns com els altres, d’altres demostren una clara preferència pels cans o pels felins. Segons dades de The European Pet Food Industry Federation (FEDIAF), la Unió Europea compta amb una colònia de 127 milions de gats de companyia. Una xifra que ha anat creixent en els últims anys i que, de fet, ja supera el nombre de gossos. Tot i així, a casa nostra som més de gossos, encara que més de la meitat dels catalans no tenen cap animal de companyia.

1 min
Gos i gat

Quina mascota és més popular a Europa? 

127 milions de gats

26%

104 milions de gossos

Finlàndia

25%

Noruega

Suècia

Estònia

Rússia

Letònia

Dinamarca

Lituània

Països

Baixos

Irlanda

Regne

Unit

Polònia

Alemanya

República

Txeca

Bèlgica

Eslovàquia

Àustria

Hongria

Suïssa

França

Romania

Eslovènia

Bulgària

Itàlia

Portugal

Espanya

Grècia

Turquia

127 milions de gats

26%

104 milions de gossos

25%

Finlàndia

Noruega

Suècia

Estònia

Rússia

Letònia

Dinamarca

Lituània

Països

Baixos

Irlanda

Regne

Unit

Polònia

Alemanya

República

Txeca

Bèlgica

Eslovàquia

Àustria

Hongria

Suïssa

França

Eslovènia

Romania

Bulgària

Itàlia

Espanya

Turquia

Grècia

Portugal

127 milions de gats

26%

104 milions de gossos

25%

Finlàndia

Noruega

Suècia

Estònia

Rússia

Letònia

Dinamarca

Lituània

Països

Baixos

Irlanda

Regne

Unit

Polònia

Alemanya

República

Txeca

Bèlgica

Eslovàquia

Àustria

Hongria

Suïssa

França

Eslovènia

Romania

Bulgària

Itàlia

Espanya

Turquia

Grècia

Portugal

I a Espanya?

GOSSOS

9.313.000

GATS

5.859.000

OCELLS

6.991.000

PETITS MAMÍFERS

1.500.000

RÈPTILS

1.400.000

PEIXOS D’AQUARI

691.000

GOSSOS

9.313.000

GATS

5.859.000

OCELLS

6.991.000

PETITS MAMÍFERS

1.500.000

RÈPTILS

1.400.000

PEIXOS D’AQUARI

691.000

GOSSOS

9.313.000

GATS

5.859.000

OCELLS

6.991.000

PETITS MAMÍFERS

1.500.000

RÈPTILS

1.400.000

PEIXOS D’AQUARI

691.000

Tot i que a Europa l’animal de companyia preferit és el gat, a l’estat espanyol els gossos triomfen més com a mascotes, però no són els únics animals que ens fan companyia.

La majoria de catalans, ni de gossos ni de gats

22%

Gos

1,6

milions de mascotes registrades

56%

No

tenen cap

mascota

13%

Gat

5% Tenen gat i gos

4% Altres mascotes

22%

Gos

56%

No

tenen cap

mascota

13%

Gat

4%

Altres

mascotes

5%

Tenen

gat i gos

1,6

milions de mascotes registrades

22%

Gos

56%

No

tenen cap

mascota

13%

Gat

4%

Altres

mascotes

5%

Tenen

gat i gos

1,6

milions de mascotes registrades

Races més comunes a casa nostra
I nombre d’animals registrats el 2022

Comú

Europeu

British shorthair

Sphynx

Siamès

17.584

871

10.766

1.084

754

Mestís

Border collie

Bichon maltès

Caniche

Chihuahua

15.940

3.157

2.533

3.455

2.490

Mestís

Comú

17.584

15.940

Chihuahua

Europeu

10.766

3.455

Border collie

Sphynx

1.084

3.157

Bichon maltès

British shorthair

871

2.533

Caniche

Siamès

754

2.490

Mestís

Comú

17.584

15.940

Chihuahua

Europeu

10.766

3.455

Border collie

Sphynx

1.084

3.157

Bichon maltès

British shorthair

871

2.533

Caniche

Siamès

754

2.490

Noms més populars
Mascotes registrades a Catalunya el 2022

Noms més populars Mascotes registrades a Catalunya el 2022

Gossos

COCO

THOR

KIRA

Nala

LUNA

Gats

COCO

Simba

Luna

Mia

NALA

Gossos

Gats

COCO

Mia

COCO

KIRA

Nala

Luna

Simba

LUNA

THOR

NALA

Gossos

Gats

COCO

Mia

COCO

KIRA

Nala

Luna

Simba

LUNA

THOR

NALA

Infografia al paper de l'ARA Diumenge
Font: European Food Industry Federation (FEDIAF) i Consell de Col·legis Veterinaris de Catalunya (CCVC)
stats